کانون ارزیابی و توسعه چیست؟

کانون ارزیابی و توسعه چیست؟

تکنیک کانون ارزیابی و توسعه Assessment and Development Center (A&DC) بعنوان آخرین و معتبرترین راهکار جذب و استخدام در فضای کسب و کار فعلی و پارادایم جنگ استعدادها میان شرکت های موفق دنیا می باشد. از طرفی کانون های ارزیابی و توسعه یکی از مهم ترین ابزارهای سازمان ها در ایجاد فرصت برابر برای توسعه، ارتقاء، جا به جایی و حفظ و نگهداشت کارکنان شناخته شده است و به عنوان کلیدی ترین شاخص تصمیم ساز در داشبوردهای HRM پذیرفته شده اند.

بزرگترین چالش ها در طراحی و استقرار این ابزار کلیدی (A&DC) در سازمان های ایرانی  عبارت است از:

  1. عدم تجزیه و تحلیل مشاغل، بعبارتی نبود زیر ساخت اساسی در استخراج شایستگی های مشاغل سازمان
  2. نبود دانش، تخصص و مهارت ارزیابی در سازمان های ایرانی و وابستگی به مشاوران و ارزیابان خارج از سازمان
  3. تفاوت های فرهنگی و اجتماعی درمیان کشورها و متاسفانه کپی شایستگی های شغلی از کشور های توسعه یافته بالاخص آلمان و آمریکا که گاهی در ایران موضوعیت یا امکان ارزیابی ندارد
  4. محدود یت های موجود در شاخص ها و ابزارهای اندازه گیری آنها در ایران
  5. هزینه بسیار بالای آن نسبت به سایر ابزارهای ارزیابی که سازمان های کوچک یا سازمان های بزرگ در شرایط فعلی اقتصادی کشور امکان بهره گیری از آن را ندارند.

* کیلینک مدیریت بهین در شرکت بهین مشاوران مفتخر است با همکاری شرکت معتبر نرم افزاری پگاه آفتاب در طی یک کار پژوهشی و اجرایی اکنون این سامانه را برای اولین بار با بالاترین کیفیت و حداقل قیمت ممکن به سازمان های ایرانی ارائه می کند.

سامانه کانون ارزیابی بهین

سامانه کانون ارزیابی بهین چیست؟

سامانه کانون ارزیابی بهین

روند تهیه سامانه

سامانه کانون ارزیابی بهین

کارگاه آموزشی طراحی سیستم جذب و استخدام با رویکرد A&DC

سامانه کانون ارزیابی بهین

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و قابلیت های سامانه

سامانه کانون ارزیابی بهین