تاریخچه بهین مشاوران

سال 1380
بنیان گذاری بهین مشاوران توسط آقای ایثار خدادادی و خانم بهین روحانی

شناسایی نیاز: خواستن ولی نتوانستن در حوزه مدیریت منابع انسانی برای یک مدیر ایرانی روند : شروع کار پژوهشی توسط چند تن از کنشگران این حیطه از صنعت و دانشگاه در حیطه های :

1. مدل های مدیریت منابع انسانی موجود در داخل و خارج از ایران

2. تکنیک های روانشناسی صنعتی / سازمانی

3. مدیریت استراتژیک منابع انسانی

4. تکنولوژی اطلاعات (IT) در حوزه منابع انسانی

5. مدل های توانمندسازی و تعالی در حوزه منابع انسانی در داخل و خارج از ایران

سال 1382

تولد شخصیت حقوقی “بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت” با ماموریت تخصصی در ارائه خدمات آموزشی و مشاوره مدیریتی در حوزه مدیریت منابع انسانی ( HRM)

سال 1384

اتمام کار پژوهشی و مطالعاتی و طراحی مدل استقرار سیستم جامع مدیریت منابع انسانی یک سازمان ایرانی و رونمایی از آن در حضور 160 تن از مدیران عامل صنایع مختلف کشور

شروع آموزش، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریت منابع انسانی در سازمان های کشور

سال 1388

طراحی اولین نرم افزار جذب و استخدام جهت تحلیل نیم رخ روانی متقاضیان استخدام با همکاری شرکت برید سامانه

سفر به کشور آلمان، فرانسه ، هلند و بهینه کاوی ( Benchmark ) در خصوص ابزارهای استاتیک و دینامیک مدیریت منابع انسانی

سال 1391

شروع به همکاری با هلدینگ های بزرگ در صنایع خودرو، نفت، گاز و پتروشیمی، تجاری، تفریحی سیاحتی، غذایی و …

سال 1393

اولین صادرات خدمات مشاوره مدیریت منابع انسانی از ایران و شروع به کار در شهر باکو کشور آذربایجان

تحقیق و توسعه و استخراج مدل کانون ارزیابی (A.C) جذب و استخدام بر اساس تحلیل و بررسی نتایج خدمات شرکت در تجزیه و تحلیل شغل و استخراج شایستگی های بیش از 200000 نفر نیروی کار ایرانی و شروع به کار آزمایشی آن

شروع به کار طراحی پورتال اولین کانون ارزیابی جذب و استخدام مجازی برای کارآفرینان و کارپذیران ایرانی

ورود رسمی به عرصه مسئولیت اجتماعی شرکتی ( CSR ) و ارائه خدمات آموزشی و مشاوره مدیریت به NGO ها و خیریه های کشور

سال 1394

نقطه عطف توسعه و پایداری بهین مشاوران و اعلام باز تعریف استراتژی های خدمات سازمان در 4 حیطه در قالب 4 کلینیک مدیریتی تخصصی براساس نیازهای درخواستی مشتریان شامل کلینیک بهین، کلینیک بهین پلاس، کلینیک ثمین، کلینیک بهین تاپ

تحقیق و توسعه و مدل سازی در خصوص محصول مدیریت استراتژیک و مهندس مجدد فرآیندهای سازمان BPR و پایداری سازمانی

سال 1395

آغاز بکار کلینیک مدیریت بهین پلاس و ارائه خدمات مشاوره مدیریت نوین در حوزه مدیریت استراتژیک و BPR و پایداری سازمانی

تحقیق و توسعه و مدل سازی در خصوص محصول ظرفیت سازی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد ( NGO ) و خیریه ها

توسعه کلینیک مدیریت بهین پلاس و مدل سازی در خصوص حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR، توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران و توسعه نرم افزارهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از BPMS با همکاری شریک تجاری شرکت پگاه آفتاب

ارائه خدمات توسعه و بهبود تعادل زندگی مدیران به مدیران عامل و مدیران ارشد سازمان ها

سال 1396

تمرکز جدی در کلینیک مدیریت بهین و تولید اولین کانون ارزیابی Online در کشور براساس نتایج پروژه های طراحی ساختار و تجزیه و تحلیل شغل و جذب و استخدام با رویکرد A&DC بر روی 300 هزار نفر نیروی کار ایرانی در طی 15 سال گذشته در صنایع مختلف کشور

سال 1397

رونمایی کلینیک مدیریت ثمین با ارائه اولین مدل ظرفیت سازی و پایداری سازمان های مردم نهاد ( SAMIN) «Sustainability And Maturity in NGOs» در هاب آسیا و اقیانوسیه انجمن مشاوران مدیریت جهانی

ارزیابی چهل NGO براساس مدل ثمین و بازنگری و بهبود مدل و ارائه خدمات مشاوره کلینیک ثمین به طور رسمی به NGO ها و خیریه ها

حقیق و توسعه در خصوص ارائه محصول خدمات مشاوره مدیریت به کسب و کارهای نوین و استارات آپ ها

رونمایی از نسخه آزمایش سامانه کانون ارزیابی بهین « BACS » و ارزیابی 2000 نفر در 8 سازمان مختلف

سال 1398

رونمایی از کلینیک مدیریت بهین تاپ و ارائه خدمات به استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

ارائه سامانه کانون ارزیابی بهین « BACS » به شرکت ها

دستاوردهای بهین مشاوران آتیه ساز مدیریت در 18 سال گذشته :

برگزاری بیش از 100 کارگاه آموزشی در سازمان های کشور

مشاوره و اجرای بیش از 200 پروژه مشاوره مدیریت در داخل و خارج از کشور در زمینه های مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی/ سازمانی، مدیریت استراتژیک، BPR، پایداری سازمانی، ظرفیت سازی و مدیریت سازمان های مردم نهاد NGO Management

فروش بیش از 70 نرم افزار جذب و استخدام به سازمان های کشور

ارزیابی جذب و استخدام/ مشاوره روانشناسی صنعتی / سازمانی به بیش از 300000 نفر در سراسر کشور

ارائه خدمات آموزشی و مشاوره مدیریتی و حمایتی به بیش از 50 سازمان مردم نهاد NGO و خیریه در کشور